Sunday, January 4, 2015

Kas nuvijo Pelę?

Kas išnuomojo mums pelę?
Šaukia Dvasios, pragaištingai,
Kol Mes sėdim, čia,
Visai laimingai.

Tiek šiurpių laidų jos ten nugraužė,
Kaip besotės, reik sugaut Jas!
Bet ir būdo mes nežinom,
Dvasioms duosim aspirino.

Jei tik sūris Mums padėtų,
Vaikšiotume gatve sau veikiai,
Ir prabiltų visos dvasios,
Pelės verktų sau, be Dvasios...

No comments:

Post a Comment